List of Irish Genealogy Surnames that can be found in Ireland

See below to start finding your roots in Ireland.

Click on your desired surname to see the number of occurences within these databases.
BAA BAALF BAALS BAANES BAARROOL
BAAFFE BAALFE BAAN BAANN BAASS
BAAILEY BAALL BAAN OR BANE BAAR BAASTAD
BAAIRE BAALLF BAANAN BAARDON BAATTY
BAAL BAALLFE BAANE BAARK BAAZE